Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV400.55 อ253 2546  
  Barcode: 30100100056776
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV400.55 อ253 2546

ISBN

9749179064 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคม / อภิญญา เวชยชัย, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางสังคม

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546.

รูปเล่ม

331 หน้า ; 26 ซม.

ชื่อชุด

ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง