Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ส8983 2551 c.1 
  Barcode: 31100100003946
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ส8983 2551 c.2 
  Barcode: 31100100003953
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ส8983 2551 c.3 
  Barcode: 31100100003960
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ส8983 2551 c.4 
  Barcode: 31100100019251
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ส8983 2551 c.5 
  Barcode: 31100100019268
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC571 ส8983 2551

ชื่อเรื่อง

สิทธิมนุษยชน : รวมบทความ ศ.เสน่ห์ จามริก / เสน่ห์ จามริก

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551].

รูปเล่ม

130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สิทธิชุมชนในมุมมองระดับโลก
-- บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-- ฐานทรัพยากร ทุนชีวิตของสังคมไทย
-- หลักการและแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
-- เหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องมาจากการชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
-- วิกฤติรัฐธรรมนูญ 2540 คือ วิบากกรรมของแผ่นดิน
-- ปัจฉิมลิขิตว่าด้วยหลุมพรางประชาธิปไตย
-- ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชุมชนท้องถิ่น : ฐานปฏิรูปการเมือง
-- รีเอ็นจีเนียริ่ง ‘ราชภัฎ’ สู่ ‘อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น’
-- เค้าโครงแผนแม่บทสิทธิมนุษยชน ภายใต้รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน”
-- ชุมชนกับการปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก นายประนูญ สุวรรณภักดี (1 เล่ม) ; อภินันทนาการจาก นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ (2 เล่ม)

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา