Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2720 ม454 2551 c.1 
  Barcode: 30100100034781
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2720 ม454 2551 c.2 
  Barcode: 30100100092064
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะบ:l::Status=หายและจ่ายแล้ว
KPT2720 ม454 2551 c.3 
  Barcode: 30100100034798
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2720 ม454 2551

ISBN

9789740323662 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

รูปเล่ม

338 หน้า ; 21 ซม.

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง