Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV6252 ก494 2548 v.10  
  Barcode: 30100100042205
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV6252 ก494 2548 v.10

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หัวข้อ มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย / คณะผู้วิจัย, อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล และ คมกริช หาญไชย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

รูปเล่ม

326 หน้า ; 30 ซม.

ชื่อชุด

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) ; 10

หมายเหตุทั่วไป

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120421s2548||||th 000 0 tha d
050  4 ^aHV6252^bก494 2548 v.10
100 0  ^aอรรณพ ลิขิตจิตถะ
245 10 ^aรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หัวข้อ มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย /^cคณะผู้วิจัย, อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล และ คมกริช หาญไชย
246 30 ^aมาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
246 34 ^aการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2548.
300    ^a326 หน้า ;^c30 ซม.
490 0  ^aโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) ;^v10
500    ^aสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
650  4 ^aกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
650  4 ^aการค้ายาเสพติด^xการสืบสวน
650  4 ^aการต่อรองคำรับสารภาพ
650  4 ^aการป้องกันอาชญากรรม
650  4 ^aการสอบสวนคดีอาญา
650  4 ^aการสืบสวนอาชญากรรม
650  4 ^aอาชญากรรมข้ามชาติ
655  4 ^aรายงานการวิจัย
700 0  ^aคมกริช หาญไชย
700 0  ^aณรงค์ รัตนานุกูล
710 2  ^aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
710 2  ^aสำนักงานอัยการสูงสุด. ^bสถาบันกฎหมายอาญา
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T01327.pdf
917    ^aLIB :^c150
955    ^a1 เล่ม
999    ^acat6