Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV6252 ก494 2548 v.10  
  Barcode: 30100100042205
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV6252 ก494 2548 v.10

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หัวข้อ มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย / คณะผู้วิจัย, อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล และ คมกริช หาญไชย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

รูปเล่ม

326 หน้า ; 30 ซม.

ชื่อชุด

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) ; 10

หมายเหตุทั่วไป

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง