Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1448.T5 พ951 2546 c.1 
  Barcode: 30100100000489
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1448.T5 พ951 2546 c.2 
  Barcode: 30100100000496
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 มิถุนายน 2561
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1448.T5 พ951 2546 c.3 
  Barcode: 30100100000502
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV1448.T5 พ951 2546

ISBN

0900918551 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหม่ของการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ / อีเลน เพียร์สัน ; แปลโดย กุลวดี ทองไพบูลย์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Redefining victim protection human traffic, human rights

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2546.

รูปเล่ม

215 หน้า ; 24 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การสืบสวนและการฟ้องร้องคดีต่อนักค้ามนุษย์
-- ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารเดินทาง และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้า-ความล้มเหลวในการรับรองผู้ถูกค้า
-- การให้สิทธิในการพำนักอาศัยแก่ผู้ถูกค้า
-- การปกป้องจากการแก้แค้น
-- มาตรการในการให้ความคุ้มครองพยานผู้ตกเป็นเหยื่อในการให้การในศาล
-- สิทธิในการได้รับการบำบัดเยียวยา (มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ)
-- บทบาทของนักกฎหมาย
-- การชดใช้ทางกฎหมายและค่าสินไหมทดแทน
-- การเดินทางกลับและการส่งกลับ.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: เนเธอร์แลนด์
-- เบลเยี่ยม
-- สหราชอาณาจักร
-- สหรัฐอเมริกา
-- อิตาลี
-- ไนจีเรีย
-- ประเทศไทย
-- โคลอมเบีย
-- ยูเครน
-- โปแลนด์.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง