Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8031 จ238 2562  
  Barcode: 30100100112571
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV8031 จ238 2562

ISBN

9786163144515 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

"ควบคุมหรือคุ้มครอง?" มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม / จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

ควบคุมหรือคุ้มครอง? มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

รูปเล่ม

553 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มาจากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ภูมิทัศน์ทางวิชาการกรอบทฤษฎีคำถามหลักและยุทธศาสตร์วิจัย
-- การรับมือการชุมนุมในไทยประวัติศาสตร์การควบคุมฝูงชนในสังคมไทย (พ. ศ. 2535-2548)
-- ความขัดแย้งเหลือง-แดงและความชอบธรรมทางการเมือง
-- การปรับปรุงรูปแบบการควบคุมฝูงชนของตำรวจไทย
-- ารประท้วงของ“ กปปส.” (พ. ศ. 2556-2557)
-- มาตรการรับมือผู้ชุมนุมกปปส. ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
-- บทวิเคราะห์การรับมือผู้ชุมนุม: กระบวนการทำให้เป็นอารยะ ความ (ไม่) เป็นสถาบันและวิกฤตความชอบธรรม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การรับมือผู้ชุมนุมในอินเดียและฟิลิปปินส์และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการรับมือผู้ชุมนุมในไทย
-- อินเดีย: ประวัติศาสตร์องค์กรตำรวจรูปแบบการประท้วงและการรับมือผู้ชุมนุม
-- อินเดีย: เหตุจลาจลที่คุชราด (2002) เกรละ (2002-3) และการชุมนุมต่อต้านคอร์รัปชันที่เดลี (2011)
-- ฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์องค์กรตำรวจรูปแบบการประท้วงและการรับมือผู้ชุมนุม
-- ฟิลิปปินส์: กรณีตัวอย่างการประท้วงขับไล่-สนับสนุนประธานาธิบดีเอสตราดา (2001) ประท้วง SONA (2011) และประท้วงชาวนา (2016)
-- เปรียบเทียบกรณีอินเดีย-ฟิลิปปินส์และบทเรียนสู่ตำรวจไทย
-- บทส่งท้าย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา