Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KBP69.T5 ฆ338 2562  
  Barcode: 30100100110829
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KBP69.T5 ฆ338 2562

ISBN

9786169331803 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

พัฒนาการของการตีความกฎหมายอิสลาม เพื่อการนำมาใช้ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวในสามจังหวัดชายแดนใต้ / ฆอชาลี เบ็ญหมัด

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2562.

รูปเล่ม

48 หน้า : ภาพประกอบ ; 21.

ชื่อชุด

ชุดความรู้กฎหมายอิสลามสำหรับผู้หญิง

หมายเหตุสารบัญ

Contents: กฎหมายอิสลามที่เป็นที่พึ่งของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
-- ความเคลื่อนไหวและมุมมองของกลุ่มแกนนำทางความคิดและนักปฏิบัติกับการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่เห็นตรงกันแล้วและยังไม่ตรงกัน
-- ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้นำเสนอประเด็นการตีความกฎหมายอิสลามกับบริบทสังคมปัจจุบันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ควบคู่กับกฎหมายไทยเพื่อลดการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของผู้หญิง ภายใต้บริบทโครงการวาวขององค์การอ็อกแฟมที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่ เพื่อให้ผู้หญิงได้รับสิทธิและความยุติธรรมตามที่พึงมีพึงได้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ - กฎหมายอิสลามที่เป็นที่พึ่งของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว - ความเคลื่อนไหวและมุมมองของกลุ่มแกนนำทางความคิดและนักปฏิบัติกับการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่เห็นตรงกันแล้วและยังไม่ตรงกัน - ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา