Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1749.A15 ส299 2562 c.1 
  Barcode: 30100100110232
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1749.A15 ส299 2562 c.2 
  Barcode: 30100100110249
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1749.A15 ส299 2562

ชื่อเรื่อง

เงามืดมากกว่าแสงสว่าง พรรคการเมืองของไทยและพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน / สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

More shadows than lights in political parties’ human rights commitments

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล, 2562.

รูปเล่ม

30 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทสรุปผู้บริหาร
-- ข้อมูลพื้นฐาน: รัฐบาลทหารบงการอยู่เบื้องหลังกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกควบคุม
-- ผลการสำรวจ: เงามืดมากกว่าแสงสว่าง
-- แสงสว่าง: นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัย สภาพการควบคุมตัว
-- เงามืด: เสรีภาพในการแสดงออก บทบาทของกองทัพ สิทธิสตรีโทษประหารและการลอยนวล พ้นผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกรัฐสภาจากการเลือกตั้ง.

บทคัดย่อ

Summary: รายงานฉบับนี้อาศัยคำตอบจากแบบสอบถามที่จัดทำโดยสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล โดยคำตอบที่ได้รับจากพรรคการเมืองไทย 32 พรรคระบุว่า ถึงแม้พรรคการเมืองจะมีพันธกิจในแง่บวกต่อประเด็นเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สภาพการควบคุมตัว และผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองต่างๆมีความลังเลในการตอบประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย ผลสำรวจพบว่าพรรคการเมืองแทบไม่ให้การสนับสนุนต่อมาตรการที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออก มีเพียงส่วนน้อยที่สนับสนุนการแก้ไขกฏหมายหมิ่นประมาททางอาญา ในขณะที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการแก้ไขไม่ให้มีโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ละเมิดประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112 (กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) และยังเป็นที่น่าผิดหวังที่พรรคการเมืองส่วนมากเห็นชอบอย่างหนักแน่นต่อการใช้โทษประหาร ในอีกประเด็นหนึ่ง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาอย่างมากกับวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดที่ฝังรากลึก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ พรรคการเมืองไม่กระตือรือร้นอยากให้มีการสอบสวนอย่างเป็นกลาง ในกรณีที่เกิดข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง รวมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย ผลสำรวจยังเผยให้เห็นความลังเลในการจำกัดบทบาทของกองทัพในภาคการเมือง มีพรรคการเมืองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าสนับสนุนการลดงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศลงอย่างมาก และมีเพียงไม่กี่พรรคที่มองว่าการปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับรัฐบาลชุดต่อไป สำหรับด้านที่เป็นบวก ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองโดยส่วนใหญ่สนับสนุนการบัญญัติกฏหมายที่ครอบคลุมหลักการไม่ส่งกลับของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย กว่าครึ่งหนึ่งของพรรคการเมืองทั้งหมดสนับสนุนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการณ์ควบคุมตัวที่เลวร้าย โดยนำมาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายในประเทศ ในส่วนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผลการสำรวจพบว่าพรรคการเมืองสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะจำนวนมากที่อยู่ในรายงานให้แผนปฏิบัติการสำหรับสมาชิกรัฐสภาจากการเลือกตั้งอย่างชัดเจน ในการจัดการปัญหาในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆหลังการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

ผู้แต่งนิติบุคคล

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา