Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2620 ป524 2562  
  Barcode: 30100100110003
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2620 ป524 2562

ISBN

9786162697463 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ / ปัญญา อุดชาชน

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

รูปเล่ม

226 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
-- รูปแบบขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ
-- กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
-- วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
-- วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย
-- ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่” เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ  ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  รูปแบบขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมายของต่างประเทศ  กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมาย  วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ  วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย  ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนายปัญญา อุดชาชน

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา