Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2070 ฟ899 2561  
  Barcode: 30100100109908
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2070 ฟ899 2561

ISBN

9789744499998 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

โฟกัสรัฐธรรมนูญ / สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

KPI yearbook 2561 : โฟกัสรัฐธรรมนูญ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

รูปเล่ม

308 หน้า ; 24 ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวมความรู้ ความเห็นและบทวิเคราะห์/สังเคราะห์ ของนักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อาทิ  รัฐธรรมนูญใหม่ อย่างไรจึงจะเป็นของประชาชน  ระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หน้าที่ของรัฐ : หลักประกันที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พัฒนาการของแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา