Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H97 ส226 2558  
  Barcode: 30100100109199
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

H97 ส226 2558

ISBN

9789749614822 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

สภาปฏิรูปแห่งชาติ : ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว/ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558.

รูปเล่ม

264 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
-- (1) หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
-- (2) การนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก
-- (3) โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร)
-- (4) การกำหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ
-- (5) การกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที
-- (6) การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21
-- (7) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
-- (8) การปฏิรูประบบการแจ้งแหตุฉุกเฉิน หมายเลขเดียว 112
-- (9) ผลการพิจารณาศึกษากฏหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

คำศัพท์

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา