Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF1525.C65 ว276 2560  
  Barcode: 30100100108406
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JF1525.C65 ว276 2560

ISBN

9786167340913 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ / วรวรรธน์ ศรียาภัย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 4.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สัมปชัญญะ, 2560

รูปเล่ม

403 หน้า : ภาพประกอบ ; 26ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ "การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ" (พิมพ์ครั้งที่ 4) เล่มนี้ เป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร เพราะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ และรายงานการประชุม โดยเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างที่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เฉพาะหนังสือภายนอกและรายงาน การประชุม ได้มีการอธิบายหลักการเขียนและตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักการเขียนและตัวอย่างจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธี

หัวเรื่อง

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา