Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HJ2005 ถ282 2561 c.1 
  Barcode: 30100100106259
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HJ2005 ถ282 2561 c.2 
  Barcode: 30100100106266
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HJ2005 ถ282 2561

ISBN

9789744499875 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

เสมอภาคสร้างได้ : การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิล บุรีกุล, หัวหน้าโครงการ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Gender responsive budgeting : GRB

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

รูปเล่ม

258 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง หรือ Gender Responsive Budgeting (GRB) เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาการจัดทำงบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการนำมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนาและนำไปสู่การมีความเสมอภาคใน การบริหารงบประมาณในมิติหญิงชาย และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไปในปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มนำเอา GRB ไปบูรณาการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเสมอภาคในมิติหญิงชายและการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งในทางกลับกันหากไม่มีการคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับหญิงชาย อาจทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากสถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา