Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1484.T5 ศ293 2560 c.1 
  Barcode: 30100100106457
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1484.T5 ศ293 2560 c.2 
  Barcode: 30100100106464
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV1484.T5 ศ293 2560

ISBN

9789744499776 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพระปกเกล้า, 2560.

รูปเล่ม

154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ชื่อชุด

เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 113

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สังคมสูงอายุ
-- ท้องถิ่นกับการจัดบริการและสวัสดิการผู้สูงอายุ
-- แนวคิดและรูปแบบบริการผู้สูงอายุในชุมชน.

บทคัดย่อ

Summary: “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ประเทศทางตะวันตก ได้มีการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว นักวิชาการระบุว่า ประเทศต่างๆ เหล่านั้นมีการวางแผนเตรียมการทั้งด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และบริการต่างๆ เพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว โดยเตรียมการและปฏิบัติมาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างเป็นขั้นตอนและเกิดปัญหาน้อย สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2548 เพียง 20 ปี เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาสั้นมาก ดังนั้นจึงเป็นสภาวการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและเร่งด่วน.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากสถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา