Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2270.A9 ช486 2561  
  Barcode: 30100100104286
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2270.A9 ช486 2561

ISBN

9786162697203 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

รูปเล่ม

327 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน : รัฐ อำนาจอธิปไตยและหลักนิติรัฐ
-- องค์กรอิสระ ในต่างประเทศ
-- องค์กรอิสระ ในประเทศไทย
-- การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย
-- ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ องค์กรอิสระ.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ "องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน" มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน : รัฐ อำนาจของอธิปไตย และหลักนิติรัฐ "องค์กรอิสระ" ในต่างประเทศ "องค์กรอิสระ" ในประเทศไทย การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระ โดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย และการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - การสรรหา การพ้นจากตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. - อำนาจหน้าที่ของ กสม. - การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กสม. นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “องค์กรอิสระ” ที่น่าสนใจอีกมากมาย

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา