Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.1.P16 H964 2018 v.8  
  Barcode: 30100100104460
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC571.1.P16 H964 2018 v.8

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

Human rights education in Asia-Pacific. volume eight / Hurights Osaka

พิมพลักษณ์

Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2018.

รูปเล่ม

288 p. ; 21 cm.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ เรื่อง Human Rights Education in Asia-Pacific เล่มที่ 8 นี้ ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนศึกษาในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การศึกษาทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน การใช้ภาพยนตร์ ละคร และการสื่อสาร ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมในสังคม พร้อมตัวอย่างงานจากประเทศอินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 2) สิทธิมนุษยชนศึกษา ในแง่ของหลักสูตรและวิธีการสอน/การเรียนรู้ จากประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมสำหรับนักข่าว และนักศึกษาวารสารศาสตร์ จากประเทศมองโกเลียและอินเดีย และ 3) การสำรวจและการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษาเกี่ยวกับการข่มขู่ในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหารวมทั้งวิธีการสอนและการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

หมายเหตุแหล่งที่มา

With the compliments of Asia-Pacific Human Rights Information Center

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา