Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD61 ณ322 2559 c.1 
  Barcode: 30100100103029
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD61 ณ322 2559 c.2 
  Barcode: 30100100103036
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD61 ณ322 2559

ISBN

9789742319175 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง / ณัฐกริช เปาอินทร์

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.

รูปเล่ม

233 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: แนวคิดพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง
-- การประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ
-- การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้วยเทคนิคอูด้า
-- เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้วย SWOT และ Advanced SWOT ขั้นสูง
-- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-- เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
-- เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้วยทฤษฎีเกม
-- เทคนิคการประเมินสถานการณ์และตัวแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
-- กรณีศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยง.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด