Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745.A55S4 น114 2558  
  Barcode: 30100100102008
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1745.A55S4 น114 2558

ISBN

9786164065147 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ประเทศโปร่งใส : การขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ / นคร เสรีรักษ์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

การขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : ฟ้าฮ่าม, 2558.

รูปเล่ม

158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: "สิทธิที่จะรู้" และการประเมินผลธรรมาภิบาล
-- ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ
-- กระทรวงโปร่งใส-จังหวัดโปร่งใส
-- ดัชนี "ประเทศโปร่งใส" การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก นายนคร เสรีรักษ์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง