Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745.A55S4 น114 2558  
  Barcode: 30100100102008
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1745.A55S4 น114 2558

ISBN

9786164065147 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ประเทศโปร่งใส : การขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ / นคร เสรีรักษ์

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

การขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : ฟ้าฮ่าม, 2558.

รูปเล่ม

158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: "สิทธิที่จะรู้" และการประเมินผลธรรมาภิบาล
-- ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ
-- กระทรวงโปร่งใส-จังหวัดโปร่งใส
-- ดัชนี "ประเทศโปร่งใส" การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก นายนคร เสรีรักษ์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180405s2558||||th a 000 0 tha d
020    ^a9786164065147 (pbk.)
050  4 ^aJQ1745.A55S4^bน114 2558
100 0  ^aนคร เสรีรักษ์
245 10 ^aประเทศโปร่งใส :^bการขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ /^cนคร เสรีรักษ์
246 30 ^aการขับเคลื่อนกฏหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bฟ้าฮ่าม, ^c2558.
300    ^a158 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^a"สิทธิที่จะรู้" และการประเมินผลธรรมาภิบาล --^tตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ --^tกระทรวงโปร่งใส-จังหวัดโปร่งใส --^tดัชนี "ประเทศโปร่งใส" การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ.
536    ^aอภินันทนาการจาก นายนคร เสรีรักษ์
650  4 ^aข้อมูลข่าวสารของราชการ^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ^zไทย
650  4 ^aการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ^zไทย
650  4 ^aการสื่อสารทางการเมือง
650  4 ^aการสื่อสารข้อมูล
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09798.pdf
917    ^aGift :^c220
955    ^a1 เล่ม
999    ^asaithip