Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
QD516 น697 2556  
  Barcode: 30100100100363
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

QD516 น697 2556

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย / คณะผู้วิจัย นิอร สิริมงคลเลิศกุล, ศราวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์

พิมพลักษณ์

เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2556.

รูปเล่ม

109 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 28 ซม.

ชื่อชุด

หนังสือชุดหมอกควัน

หมายเหตุแหล่งที่มา

ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    171219s2556||||th ab 000 0 tha d
050  4 ^aQD516^bน697 2556
100 0  ^aนิอร สิริมงคลเลิศกุล
245 10 ^aรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย /^cคณะผู้วิจัย นิอร สิริมงคลเลิศกุล, ศราวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์
260    ^aเชียงใหม่ :^bแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.),^c2556.
300    ^a109 หน้า :^bภาพประกอบสี, แผนที่ ;^c28 ซม.
490 1  ^aหนังสือชุดหมอกควัน
504    ^aบรรณานุกรม: หน้า 108-110
536    ^aได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
650  4 ^aการเผาไหม้^zไทย^zเชียงราย
650  4 ^aการเผาหน้าดิน^zไทย^zเชียงราย
650  4 ^aความร้อนของการเผาไหม้^xวิจัย
700 0  ^aศราวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์
710 2  ^aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.^bแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
856 40  ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09583.pdf
917    ^aGift :^c150
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat