Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
QD516 ศ671 2557  
  Barcode: 30100100100370
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

QD516 ศ671 2557

ISBN

9786167790404 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน / คณะผู้วิจัย ศุทธินี ดนตรี หัวหน้าโครงการวิจัย ...[และคนอื่น ๆ]

พิมพลักษณ์

เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2557.

รูปเล่ม

302 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 28 ซม.

ชื่อชุด

หนังสือชุดหมอกควัน

หมายเหตุแหล่งที่มา

ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    171219s2557||||th ab 000 0 tha d
020    ^a9786167790404 (pbk.)
050  4 ^aQD516^bศ671 2557
100 0  ^aศุทธินี ดนตรี
245 10 ^aรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง :^bกรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน /^cคณะผู้วิจัย ศุทธินี ดนตรี หัวหน้าโครงการวิจัย ...[และคนอื่น ๆ]
260    ^aเชียงใหม่ :^bแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.),^c2557.
300    ^a302 หน้า :^bภาพประกอบสี, แผนที่ ;^c28 ซม.
490 1  ^aหนังสือชุดหมอกควัน
536    ^aได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
650  4 ^aการเผาไหม้^zไทย^zเชียงใหม่
650  4 ^aการเผาไหม้^zไทย^zลำพูน
650  4 ^aการเผาไหม้^zไทย^zแม่ฮ่องสอน
650  4 ^aควัน
650  4 ^aหมอกควัน
710 2  ^aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^bสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
856 40  ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09581.pdf
917    ^aGift :^c200
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat