Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
QD516 ศ671 2557  
  Barcode: 30100100100370
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

QD516 ศ671 2557

ISBN

9786167790404 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน / คณะผู้วิจัย ศุทธินี ดนตรี หัวหน้าโครงการวิจัย ...[และคนอื่น ๆ]

พิมพลักษณ์

เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2557.

รูปเล่ม

302 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 28 ซม.

ชื่อชุด

หนังสือชุดหมอกควัน

หมายเหตุแหล่งที่มา

ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง