Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8252.55.A2 พ156 2551  
  Barcode: 30100100100011
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV8252.55.A2 พ156 2551

ISBN

9789748213897 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานการศึกษาเรื่องแนวคิดการจัดตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ / พงษ์ธร ธัญญสิริ ; กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ

พิมพลักษณ์

นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ กระทรวงยุติธรรม, 2551.

รูปเล่ม

229 หน้า ; 21 ซม.

ชื่อชุด

เอกสารชุดความรู้เพื่อการพัฒนาระบบงานตำรวจ ; ลำดับที่ 9

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางสาวภิรมย์ ศรีประเสริฐ.

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง