Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV9800.55 อ884 2556  
  Barcode: 30100100100554
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV9800.55 อ884 2556

ชื่อเรื่อง

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ โครงการนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 5/2556 เรื่อง "ความพร้อมและบทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำความผิด" วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร/ โดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: ความพร้อมและบทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำความผิด

พิมพลักษณ์

[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2556].

รูปเล่ม

89 หน้า ; 30 ซม.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง