Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ผ935 2555 SUM c.1 
  Barcode: 30100100066850
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC599.T5 ผ935 2555 SUM c.2 
  Barcode: 30100100098974
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC599.T5 ผ935 2555 SUM

ชื่อเรื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ.2552-2554/ โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชิด และคณะ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์, 2555.

รูปเล่ม

24 หน้า ; 30 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากกระทรวงยุติธรรม

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา