Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
GN635.S58 น581 2558  
  Barcode: 30100100100479
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  จอง


เลขเรียก

GN635.S58 น581 2558

ISBN

9789743159046 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558.

รูปเล่ม

302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Partial Contents: ในความแตกต่าง
-- ที่มาและความหมาย
-- แนวคิดและวิวาทะชาติพันธุ์
-- วิวาทะเรื่องชาติ ชาตินิยม และชาติพันธุ์นิยม
-- ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-- สองวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-- ชาติพันธุ์ท่ามกลางการเคลื่อนไหว

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือ "ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "นิติ ภวัครพันธุ์" ซึ่งเป็นงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและวิวาทะเรื่อง "ชาติพันธุ์ (Ethnicity)" ในแวดวงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยใช้กรณีศึกษาในสังคมหลายแห่งเป็นตัวอย่างในการอภิปราย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต โดยพาดพิงถึงกรณีต่าง ๆ ทั้งในบริเวณภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรของภูมิภาคนี้อีกด้วย เป็นหนังสือที่เราแนะนำสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านชาติพันธุ์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง