Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9M6 ม899 2556 c.1 
  Barcode: 30100100102060
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9M6 ม899 2556 c.2 
  Barcode: 30100100102084
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HN700.55.Z9M6 ม899 2556

ISBN

9786163617095 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

แม่อมกิ : ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม / สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ; เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล, บรรณาธิการ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, [2556?].

รูปเล่ม

144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Partial Contents: เปิดแฟ้มคดีแม่อมกิ
--tไร่หมุนเวียน: นักชาการงานวิจัยกับการเสนอข้อมูลสู่ศาล
--tชาติพันธุ์กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
--tทนายความสิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนชายขอบ
--tบทความและความเห็นจากนักวิชาการ

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง