Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 บ126 2547  
  Barcode: 31100100023357
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC580.T5 บ126 2547

ชื่อเรื่อง

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมายต่อรัฐบาล/รัฐสภา / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

เอกสารประกอบการเสวนาในเวทีสาธารณะ เรื่อง "รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" : ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุมโรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2547.

รูปเล่ม

33 หน้า ; 30 ซม.

คำศัพท์เนื้อหา

ชื่อการประชุม

การเสวนาในเวทีสาธารณะ เรื่อง "รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" (2547 : กรุงเทพฯ)

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง