Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF1358.T5 ข139 2557  
  Barcode: 30100100092996
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JF1358.T5 ข139 2557

ISBN

9789744497550 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล/ ขจิต จิตตเสวี

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557.

รูปเล่ม

xvi, 372 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Incomplete Contents: ธรรมาภิบาลโลกที่กำลังก่อตัวและการอภิบาลโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์
-- ธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลโลก : แนวคิด ความหมายและขอบเขตของการอภิบาลโลกาภิวัตน์
-- สถาปัตยกรรมของธรรมาภิบาลโลก
-- ธรรมมาภิบาลโลกในประเด็น และปัญหาของทั้งโลก
-- การอภิบาลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 :ทางแพร่งระหว่างโลกแห่งอนาธิปไตยกับธรรมาภิบาลโลก.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง