Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF1358.T5 ข139 2557  
  Barcode: 30100100092996
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JF1358.T5 ข139 2557

ISBN

9789744497550 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล/ ขจิต จิตตเสวี

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557.

รูปเล่ม

xvi, 372 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Incomplete Contents: ธรรมาภิบาลโลกที่กำลังก่อตัวและการอภิบาลโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์
-- ธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลโลก : แนวคิด ความหมายและขอบเขตของการอภิบาลโลกาภิวัตน์
-- สถาปัตยกรรมของธรรมาภิบาลโลก
-- ธรรมมาภิบาลโลกในประเด็น และปัญหาของทั้งโลก
-- การอภิบาลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 :ทางแพร่งระหว่างโลกแห่งอนาธิปไตยกับธรรมาภิบาลโลก.

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    151202s2557||||th 000 0 tha d
020    ^a9789744497550 (pbk.)
050  4 ^aJF1358.T5^bข139 2557
100 0  ^aขจิต จิตตเสวี
245 10 ^aธรรมาภิบาลโลก :^bหลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล/^cขจิต จิตตเสวี
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,^c2557.
300    ^axvi, 372 หน้า ;^c21 ซม.
505 1  ^aธรรมาภิบาลโลกที่กำลังก่อตัวและการอภิบาลโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ --^tธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลโลก : แนวคิด ความหมายและขอบเขตของการอภิบาลโลกาภิวัตน์ --^tสถาปัตยกรรมของธรรมาภิบาลโลก-- ธรรมมาภิบาลโลกในประเด็น และปัญหาของทั้งโลก --^tการอภิบาลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 :ทางแพร่งระหว่างโลกแห่งอนาธิปไตยกับธรรมาภิบาลโลก.
650  4 ^aธรรมรัฐ
650  4 ^aการบริหารรัฐกิจ
650  4 ^aการจัดการองค์การ
710 2  ^aสถาบันพระปกเกล้า.^bสำนักวิจัยและพัฒนา
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08796.pdf
917    ^aGift :^c339
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat