Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 อ884 2546  
  Barcode: 31100100012887
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD1698.T52 อ884 2546

ชื่อการประชุม

การประชุม เรื่อง "ระเบิดแก่งน้ำโขง : ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงหรือ" (2546 : กรุงเทพฯ)

ชื่อเรื่อง

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "ระเบิดแก่งน้ำโขง : ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงหรือ", วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ / คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและน้ำ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

ระเบิดแก่งน้ำโขง : ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงหรือ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฯ, 2546.

รูปเล่ม

1 เล่ม ; 0 ซม.

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง