Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745.A1 ส695 2556  
  Barcode: 30100100103005
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1745.A1 ส695 2556

ชื่อเรื่อง

สำรวจธรรมาภิบาลไทย สำรวจประชาธิปไตย : สัมมนา 15 ปี องค์กรอิสระ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ กทม. / ประชาไท

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : ประชาไท, 2556.

รูปเล่ม

27 หน้า : 21 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

สัมมนา 15 ปี องค์กรอิสระ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ กทม. วันที่ 1, 8, 16 มีนาคม 2556

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ปาฐกถา "รัฐธรรมนูญกับการสร้างธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย"/ วิษณุ วรัญญู
-- เสวนา 15 ปี องค์กรอิสระ : บทบาทคู่ขนานของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
-- เสวนา องค์กรอิสระกับสื่อมวลชน 2 พลังสร้างธรรมาภิบาล
-- เสวนา ภาคธุรกิจและองค์กรอิสระ การหนุนเสริมเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
-- เสวนา องค์กรอิสระ: ความหวังของภาคประชาสังคมในการถ่วงดุลกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

ผู้แต่งนิติบุคคล

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง