ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV6322.3.T5 ป115 2552  
  Barcode: 30100100085165
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV6322.3.T5 ป115 2552

ชื่อเรื่อง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย / ปกป้อง ศรีสนิท, หัวหน้าโครงการ; ณภัทร สรอัฑฒ์, นักวิจัย ; แม้นหมาย อรุณชัยพร, ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

โครงการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2552.

รูปเล่ม

182 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (1 เล่ม)

คำศัพท์

คำศัพท์เนื้อหา

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง