Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 อ785 2544 c.1 
  Barcode: 30100100007112
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 อ785 2544 c.2 
  Barcode: 30100100007129
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 เมษายน 2561
  จอง


เลขเรียก

KPT2460 อ785 2544

ISBN

9749005244 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.

รูปเล่ม

324 หน้า ; 21 ซม.

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง