Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
AC159.P89 ท535 2555 c.1 
  Barcode: 30100100026823
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
AC159.P89 ท535 2555 c.2 
  Barcode: 30100100026830
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
AC159.P89 ท535 2555 c.3 
  Barcode: 30100100089163
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
AC159.P89 ท535 2555 c.4 
  Barcode: 30100100101070
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
AC159.P89 ท535 2555 c.5 
  Barcode: 30100100101087
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

AC159.P89 ท535 2555

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายประนูญ สุวรรณภักดี ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

พิมพลักษณ์

[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555].

รูปเล่ม

63 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

หัวเรื่องชื่อบุคคล

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง