Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD7256.T5 ง319 2545  
  Barcode: 30100100069400
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD7256.T5 ง319 2545

ชื่อเรื่อง

งานวิจัยเรื่อง "กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ" ฉบับย่อ / หัวหน้าทีมวิจัย, วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ฉบับย่อ

พิมพลักษณ์

[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2545?].

รูปเล่ม

83 หน้า ; 30 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

ชื่อเรื่องจากปก

คำศัพท์เนื้อหา

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง