Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.1 
  Barcode: 30100100003466
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.2 
  Barcode: 30100100003473
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.3 
  Barcode: 30100100003480
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.4 
  Barcode: 30100100003497
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.5 
  Barcode: 30100100091913
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ153 2552 c.6 
  Barcode: 30100100095355
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2460 บ153 2552

ISBN

9789742887063 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.

รูปเล่ม

336 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
-- หลักประชาธิปไตย
-- หลักนิติรัฐ
-- หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
-- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
-- หลักความเสมอภาค
-- ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
-- หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (8 เม.ย. 2559).

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง