Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 ว329 2548 c.1 
  Barcode: 31100100000280
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 ว329 2548 c.2 
  Barcode: 31100100000297
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 ว329 2548 c.3 
  Barcode: 31100100000303
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 ว329 2548 c.4 
  Barcode: 31100100000310
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1698.T52 ว329 2548 c.5 
  Barcode: 31100100000327
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD1698.T52 ว329 2548

ISBN

9749345282 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง / วรินทรา ไกยูรวงศ์

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

รูปเล่ม

238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 22 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: 'ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง' ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
-- เสียงจากภาคประชาชน
-- มุมมองต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
-- นานาทัศนะต่อโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
-- นานาทัศนะต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
-- โครงการระเบิดแก่งในมิติสิทธิมนุษยชน.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ภาคผนวก
-- การประชุมนานาชาติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 16-18 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
-- การอภิปรายและนิทรรศการ เรื่อง ผลกระทบจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน : มุมมองภาคประชาสังคมและงานวิจัยชาวบ้าน 26-27 พฤศจิกายน 2547 ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
-- คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำและแร่ ประชุมหารือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกรณีโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง 28 ธันวาคม 2547
-- การประชุม บทบาทสภาประชาชนแม่น้ำโขงต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคแม่น้ำโขง 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2548
-- การประชุมสุดยอดผู้นำ 6 ประเทศ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2548 ที่ นครคุนหมิง ประเทศจีน
-- โครงการเวทีชาวบ้านในชุมชนแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน สนับสนุนโดย โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP).

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด