Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.A34 พ249 2548 c.1 
  Barcode: 31100100003786
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.A34 พ249 2548 c.2 
  Barcode: 31100100003793
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.A34 พ249 2548 c.3 
  Barcode: 31100100003731
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.A34 พ249 2548 c.4 
  Barcode: 31100100003748
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.A34 พ249 2548 c.5 
  Barcode: 31100100003809
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

TD195.A34 พ249 2548

ISBN

9749771036 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานการศึกษากรณีสวนส้มฝาง แม่อาย ไชยปราการ : ปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง / พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน และนนธชัย นามเทพ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

รูปเล่ม

48 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: รายงานการศึกษา กรณีสวนส้มฝาง แม่อาย ไชยปราการ : ปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง
-- บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการปลูกส้มในขตอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ.

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งร่วม

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง