Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.1 
  Barcode: 31100100003182
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.2 
  Barcode: 31100100003199
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.3 
  Barcode: 31100100003205
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.4 
  Barcode: 31100100003212
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.5 
  Barcode: 31100100003229
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV640.4.T5 ค341 2548

ISBN

9749345762 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานการศึกษาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา "สบยอน" / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะฯ, 2548.

รูปเล่ม

230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: "สบยอน" พื้นที่ข้อพิพาทสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์
-- ท่าตอน-สบยอน : สังคมวัฒนธรรม หมู่บ้านชายแดนสยาม-พม่า
-- คนพื้นถิ่นชายแดนไทย-พม่า กับการได้มาซึ่งสถานะผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
-- ความทรงจำของคนพื้นถิ่น ประวัติศาสตร์สำนึกของคนชายขอบ
-- บทสรุป พลเมืองชายขอบกับความมั่นคงของชาติ และความสันติสุขของสังคม.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120405s2548||||th b 000 0 tha d
020    ^a9749345762 (pbk.)
050  4 ^aHV640.4.T5^bค341 2548
100 0  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.^bคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษากรณีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์
245 10 ^aรายงานการศึกษาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา "สบยอน" /^cคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะฯ, ^c2548.
300    ^a230 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^a"สบยอน" พื้นที่ข้อพิพาทสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ --^tท่าตอน-สบยอน : สังคมวัฒนธรรม หมู่บ้านชายแดนสยาม-พม่า --^tคนพื้นถิ่นชายแดนไทย-พม่า กับการได้มาซึ่งสถานะผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า --^tความทรงจำของคนพื้นถิ่น ประวัติศาสตร์สำนึกของคนชายขอบ --^tบทสรุป พลเมืองชายขอบกับความมั่นคงของชาติ และความสันติสุขของสังคม.
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน
650  4 ^aกลุ่มชาติพันธุ์
650  4 ^aคนพลัดถิ่น
653    ^aสบยอน
653    ^aสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
653    ^aคนไทยพลัดถิ่น
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E00143/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F00143.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T00143.pdf
917    ^aLIB :^c250 ;^aARC :^c250
955    ^aT3810^b1 เล่ม ;^aARC^b4 เล่ม
999    ^acat1