Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.1 
  Barcode: 31100100003182
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.2 
  Barcode: 31100100003199
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.3 
  Barcode: 31100100003205
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.4 
  Barcode: 31100100003212
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ค341 2548 c.5 
  Barcode: 31100100003229
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV640.4.T5 ค341 2548

ISBN

9749345762 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานการศึกษาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา "สบยอน" / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะฯ, 2548.

รูปเล่ม

230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: "สบยอน" พื้นที่ข้อพิพาทสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์
-- ท่าตอน-สบยอน : สังคมวัฒนธรรม หมู่บ้านชายแดนสยาม-พม่า
-- คนพื้นถิ่นชายแดนไทย-พม่า กับการได้มาซึ่งสถานะผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
-- ความทรงจำของคนพื้นถิ่น ประวัติศาสตร์สำนึกของคนชายขอบ
-- บทสรุป พลเมืองชายขอบกับความมั่นคงของชาติ และความสันติสุขของสังคม.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง