เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2561 วันจักรี
13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
16 เมษายน 2561 ชดเชย วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2561 วันฉัตรมงคล
14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล
29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกร
12 สิงหาคม 2561 วันแม่
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2561 วันพ่อ
10 ธันวาคม 2561 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่