Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HM821 ก535 2562  
  Barcode: 30100100114612
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HM821 ก535 2562

ISBN

9786164760493 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย / สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

KPI yearbook 2562

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

รูปเล่ม

xvii, 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีการอธิบาย วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการในการลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม มีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำได้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้าน รวมทั้ง วิธีการ กลไก สร้างเครื่องมือ และกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ความเห็นต่างทางการเมือง รอยร้าวและการก้าวข้ามสู่สังคมสันติสุข ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ประชาธิปไตยเพศภาวะ : การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศในการเมืองในประเทศไทย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากสถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา