Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT547 ส832 2561  
  Barcode: 30100100114063
มุมหนังสือทั่วไปถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มีนาคม 2563
  จอง


เลขเรียก

KPT547 ส832 2561

ISBN

9786167242743 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 2.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561.

รูปเล่ม

97 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Partial Contents: เมียน้อย สิทธิมีเล็กน้อย : ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ;ความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน ;การทำสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน ;กรณีเกี่ยวกับหนี้ร่วม
-- เมียน้อยกับการหย่าขาด
-- เมียน้อยกับเรื่องของบุตร
-- เมียน้อบกับบุตรบุญธรรม
-- เมียน้อยกับการรับมรดก.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้ เปิดมุมมองทางกฎหมายให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความบังเอิญความจำเป็น หรือโชคชะตาพาไปหลงเข้ามาในเส้นทางนี้ได้มีความเข้าใจ และพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมีสติและเป็นไปโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ประกอบด้วย สิทธิมีเล็กน้อย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน การทำสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน กรณีเกี่ยวกับหนี้ร่วม เมียน้อยกับการหย่าขาด เมียน้อยกับเรื่องของบุตร ลูกเมียน้อยที่บิดารับรองตามความเป็นจริง เมียน้อยกับบุตรบุญธรรม เมียน้อยกับการรับมรดก

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา