Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3023.A9 ข291 2556 c.1 
  Barcode: 31100100014065
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
KPT3023.A9 ข291 2556 c.1 
  Barcode: 32100100000029
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3023.A9 ข291 2556 c.2 
  Barcode: 31100100014072
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
KPT3023.A9 ข291 2556 c.2 
  Barcode: 32100100000036
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3023.A9 ข291 2556 c.3 
  Barcode: 31100100018988
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
  จอง
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3023.A9 ข291 2556 c.4 
  Barcode: 31100100025382
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม

แบ่งปันเนื้อหา