Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9C6 ก523 2548 v.1  
  Barcode: 30100100069882
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9C6 ก523 2548 v.2  
  Barcode: 30100100069899
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9C6 ก523 2548 v.3  
  Barcode: 30100100069905
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HN700.55.Z9C6 ก523 2548 v.5  
  Barcode: 30100100069912
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม

แบ่งปันเนื้อหา