Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT68 อ885 2548 v.1  
  Barcode: 30100100129876
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT68 อ885 2548 v.2  
  Barcode: 30100100129883
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม

แบ่งปันเนื้อหา