หลักสูตรส่งเสริมการใช้งานบริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (28 ก.ย. 2560)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสม. จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการใช้งานบริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสม. จำนวน 2 รุ่น วันที่ 15 และ 18 มกราคม 2559

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563