เวที กสม. พบประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น (28 มี.ค. 2559)

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "เวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563