กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ (8 ส.ค. 2562)

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ ในการการสัมมนาวิชาการ “สิทธิเด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” จัดโดย สำนักงาน กสม. โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563