การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ (25 ก.ค. 2562)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วม
http://library.nhrc.or.th/document/seminar62/seminar62.pdf
 
ลงทะเบียนออนไลน์
https://bit.ly/2IiFPM3
 

 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563