หลักสูตรการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ (30 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ 
จัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์
เพื่อแนะนำการใช้งานระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ของสำนักงาน กสม.
ให่แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของสำนักงาน กสม. และผู้ที่สนใจ รวม 12 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กสม.

 

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563