คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (15 พ.ย. 2559)

เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้บรรยายแนะนำศูนย์สารสนเทศฯ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม สำนักงานคนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563