คณะยุวชนประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 2 (27 เม.ย. 2558)

คณะยุวชนประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายจากนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการแนะนำศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 60 คน

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563